Вашият верен партньор при избора на кола под наем!

Полезна информация при наем на автомобил

Вземане под наем на автомобил

Основни потребителски права

Не съществуват специални правила на ЕС за наемане на автомобили, но все пак се ползвате с основни потребителски права, когато вземате под наем автомобил в друга страна от ЕС. Това включва:

    • право на ясна информация;
    • право на справедлив договор;
    • достъп до механизъм за алтернативно решаване на спорове в случай на спор с дружество за отдаване на автомобили под наем.

Когато резервирате автомобил, трябва да правите разлика между дружества за отдаване на автомобили под наем и посредници или брокери. Посредниците не предоставят автомобили под наем, а резервират кола в специализираното дружество от ваше име. В случай на спор единствено дружеството за отдаване на автомобили под наем носи отговорност за изпълнението на договора, освен ако в него не е посочено друго.

Бъдете внимателни, когато резервирате автомобил под наем!

Уверете се, че разбирате реда и условията, преди да наемете автомобил. Основните неща, на които трябва да обърнете внимание, са:

Застраховка

Всяка взета под наем кола трябва да има застраховка срещу вреди, причинени на трети лица, валидна във всички страни от ЕС. Тази застраховка трябва да бъде включена в наема за автомобила.

Можете също така да сключите застраховка по избор, покриваща други рискове, например травми на водача, щети по автомобила, кражба на автомобила или намиращи се в него вещи, вандализъм, правна помощ.

Уверете се, че сте наясно какви видове щети са включени във вашия застрахователен договор. Те би трябвало да са посочени в условията на договора ви за наем

Принцип на недискриминация

Дружествата за отдаване на автомобили под наем могат да определят свои собствени цени и условия в различните страни от ЕС въз основа на разходите си и други фактори. Въпреки това, когато наемате автомобил — независимо дали онлайн или в помещенията на дружество за отдаване на автомобили под наем — правилата на ЕС забраняват дискриминация въз основа на националност или на местоживеене.

Ограничено право на анулиране

Ако сте резервирали автомобил онлайн, по телефона или с поръчка по пощата в ЕС, вие нямате автоматично право да анулирате резервацията и да поискате възстановяване на платената сума, въпреки че това може да е предвидено в условията на компанията за отдаване на автомобили под наем.

Вземането на автомобили под наем не е обхванато от правилата на ЕС, даващи ви право на 14-дневен срок за отказ.

Управление на взет под наем автомобил в друга страна

Ако смятате да използвате наетия от вас автомобил в няколко държави,трябва да информирате за това дружеството за отдаване на автомобили под наем, когато правите резервацията. Ако оттам ви позволят да откарате колата в страна, различна от тази, която посещавате, могат да проверят дали разполагате с необходимите документи, застраховка и застраховка за пътна помощ.

Ако живеете в ЕС и наемете автомобил в страна извън Съюза, като например Швейцария, важат специални правила при управление на автомобила в страните от ЕС.

Ако планирате да пътувате с наетия от вас автомобил в страни от ЕС и извън него — например от Швейцария до Франция, Германия, Австрия или Италия — трябва да уведомите предварително компанията за отдаване на автомобили под наем. Оттам могат да ви дадат регистриран в ЕС автомобил, за да се съобразят с митническите закони на Съюза. Повечето компании за отдаване на автомобили под наем в Швейцария предоставят автомобили, регистрирани в ЕС, на лица, пребиваващи в Съюза, за да бъдат спазени митническите правила на ЕС. Трябва обаче да проверите това в съответната компания.

Компанията трябва също така да гарантира, че автомобилът отговаря на митническите правила и правилата за движение по пътищата в страната, в която ще пътувате. В много страни например зимните гуми са задължителни през определени месеци от годината.

Проверете информацията за пътната безопасност, когато пътувате с автомобил в друга страна от ЕС.

Валидност на шофьорските книжки

Ако планирате да наемете и да карате автомобил в друга страна от ЕС, трябва да проверите дали шофьорската ви книжка е валидна там.