Вашият верен партньор при избора на кола под наем!

Как да проверя за неплатени глоби и фиш към КАТ

Как да проверя за неплатени глоби и фиш към КАТ
Провери за фиш към КАТ

Провери за неплатени глоби и фиш към КАТ онлайн

От 24 юли 2020г можете да проверите издаден на Ваше име електронен фиш към КАТ

Новото е, че проверката вече ще показва и не връчен електронен фиш към КАТ и наказателни постановления, ако имате издадени такива. До сега беше възможно да проверите само за издадени на Ваше име и влезли в сила електронни фишове, наказателни постановления и фишове, за нарушения правилата на движение и на закона за движение по пътищата.

Справката се прави в Портала за административни услуги на МВР, чрез предоставената услуга за проверка на задължения по Фиш/АУАН/НП с възможност за плащане. Необходимо е да въведете номер на СУМПС (шофьорска книжка) и ЕГН. В генерираната справка се изобразяват съществуващи задължения за издадени връчени и не връчени наказателни постановления и електронен фиш при управлението на автомобил.

Важно е да знаете, че електронен фиш и наказателно постановление влиза в сила след връчването му. За наказателно постановление трябва да посетите „Пътна полиция“ към областна дирекция на МВР по постоянния Ви адрес. Електронен фиш се връчва във всяко районно управление на МВР и звено „Пътна полиция“.

Освен информиране за наличие на връчени електронни фишове и наказателни постановления, новата услуга предлага възможност за плащането им. Задължението може да се плати и при връчването му в структурите на МВР чрез ПОС-терминал, чрез банков превод, чрез КЕШ-терминал. Съветваме Ви да внимавате като попълвате платежните документи. Важно е да попълните правилно IBAN, титуляр на сметката/получател на плащането, серия и номер на документа.

Връзка с Портала за административни услуги от този линк